Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Namie ImoutoVietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 61 Deviations 1,133 Comments 6,581 Pageviews
×

Newest Deviations

Burning by NamieTan Burning :iconnamietan:NamieTan 16 16 Go Go Go by NamieTan Go Go Go :iconnamietan:NamieTan 27 12 Don't steal my food by NamieTan Don't steal my food :iconnamietan:NamieTan 16 7 It's Me by NamieTan It's Me :iconnamietan:NamieTan 14 7 Pack Happy 100+ Watchers And Happy Birthday To Me by NamieTan Pack Happy 100+ Watchers And Happy Birthday To Me :iconnamietan:NamieTan 46 96 Happy Birthday To Me 26/10 by NamieTan Happy Birthday To Me 26/10 :iconnamietan:NamieTan 12 20 Happy Birthday Saruyi by NamieTan Happy Birthday Saruyi :iconnamietan:NamieTan 6 7 Wabi-Sabi by NamieTan Wabi-Sabi :iconnamietan:NamieTan 23 6 Collaboration Namie x Aoi :vv by NamieTan Collaboration Namie x Aoi :vv :iconnamietan:NamieTan 5 17 Happy Birthday Hanami-chan123 by NamieTan Happy Birthday Hanami-chan123 :iconnamietan:NamieTan 7 2 Start Light by NamieTan Start Light :iconnamietan:NamieTan 6 2 Usagi Kawaii by NamieTan Usagi Kawaii :iconnamietan:NamieTan 20 0 Your World by NamieTan Your World :iconnamietan:NamieTan 9 42 Marine Dreamin by NamieTan Marine Dreamin :iconnamietan:NamieTan 13 4 What Do You Mean? by NamieTan What Do You Mean? :iconnamietan:NamieTan 10 3 Little Star by NamieTan Little Star :iconnamietan:NamieTan 6 4
Art của tui xD Mong mấy cậu thích xDD
Không thích cũng được :3 Không watch tui cũng được x3
Nhưng Comment đi :3 Nha nha >.<
Comment nhận xét đi >.< Tui cần lắm :33
Art tui còn chấu và nhiều khuyết điểm :33
Comment nhận xét theo ý các bạn tui vui lắm >33


Watchers

Activity


Đợt 1
Thằng tag : :iconminh-dt:
1) Bạn thương mẹ không ?

2) Bạn có thương ba không ?

3) Bạn có thương chị/em/anh mình không ?

4) Bạn có thương ông không ?


5) Bạn có thương bà không ?


6) Bạn có thương bà không ?

Có (Giống câu 5 vại)
7) Bạn có thương (các) bác không ?


8) Bạn có thương tui không * long lanh eyes *

Maybe...
9) Tết này bạn có lì xì tui không ?
 Trẻ hư không nên lì xì : D
Đợt 2
Đứa tag : :iconkobawashi:
1. Việc tôi tag bạn đem lại cho bạn cảm giác gì?
Lười
2. Việc tiếp theo sau khi đọc status này?
Viết một stt để trả tag
3. Có thể cho tôi biết cảm nhận của bạn về tôi không?
Quý lắm x3
Câu hỏi :
1. Lạc trôi là gì? ' '
Tag :  :iconminh-dt:

deviantID

NamieTan's Profile Picture
NamieTan
Namie Imouto
Vietnam

Name: Namie Imouto. You can call me "Mou".
Tên: Namie Imou. Gọi tui Mou chimte'ss
I live in Viet Nam.
Tui sống ở Việt Nam, việc này ai cũng biết :vv
My birthday is 26-10
Ngày tui cất giọng hát "chaien" 26-10
Hết!!! (Văn mình dài vl ~)

Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner Feb 28, 2017  Student Interface Designer
- Watch back nhan <3 
- Có thể cho mình làm quen luôn ?
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 14, 2017
Tao qua con bitch
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 14, 2017
Ân mày =v= Tao là Mou ếu phải bitch nhan =v=
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Feb 5, 2017
- Con Mou bitch =v=
Reply
:iconkiuly-chucheo:
kiuly-chucheo Featured By Owner Jan 8, 2017
ghé Mou
còn nhớ???
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 6, 2017
Tao qua :3
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 7, 2017
Ân mày :33
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 5, 2017
Làm quen ?
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 5, 2017
Mou/Gái :33
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 5, 2017
Chirstina a.k.a Hạ Băng. Gọi là Na cho ngắn gọn :3
Reply
Add a Comment: