Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Namie ImoutoVietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 61 Deviations 1,128 Comments 4,734 Pageviews
×

Newest Deviations

Art của tui xD Mong mấy cậu thích xDD
Không thích cũng được :3 Không watch tui cũng được x3
Nhưng Comment đi :3 Nha nha >.<
Comment nhận xét đi >.< Tui cần lắm :33
Art tui còn chấu và nhiều khuyết điểm :33
Comment nhận xét theo ý các bạn tui vui lắm >33


Watchers

Activity


deviantID

NamieTan's Profile Picture
NamieTan
Namie Imouto
Vietnam

Name: Namie Imouto. You can call me "Mou".
Tên: Namie Imou. Gọi tui Mou chimte'ss
I live in Viet Nam.
Tui sống ở Việt Nam, việc này ai cũng biết :vv
My birthday is 26-10
Ngày tui cất giọng hát "chaien" 26-10
Hết!!! (Văn mình dài vl ~)

Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner 6 days ago  New Deviant
Tao qua con bitch
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner 6 days ago
Ân mày =v= Tao là Mou ếu phải bitch nhan =v=
Reply
:iconkiuly-chucheo:
kiuly-chucheo Featured By Owner Jan 8, 2017
ghé Mou
còn nhớ???
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 6, 2017  New Deviant
Tao qua :3
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 7, 2017
Ân mày :33
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 5, 2017  New Deviant
Làm quen ?
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 5, 2017
Mou/Gái :33
Reply
:iconchirstinatan:
ChirstinaTan Featured By Owner Jan 5, 2017  New Deviant
Chirstina a.k.a Hạ Băng. Gọi là Na cho ngắn gọn :3
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Jan 6, 2017
Xưng hô? :33
Reply
(2 Replies)
:iconkisehimawari:
KiseHimawari Featured By Owner Dec 29, 2016  Student
Ghé đũy :3 Còn nhớ Hima tao hôn? :3333
Reply
Add a Comment: